Content marketing to zorientowanie całego marketing mixu wokół treści, którym podporządkowane są wszystkie działania komunikacyjne marki. To także trend w działaniach digitalowych. Czy polski rynek marketingowy także zmierza w tym kierunku? Jak silne są te wpływy? Stowarzyszenie Content Marketing Polska i IRCenter przeprowadziły polską edycję międzynarodowego badania FCP Barometer

Hasłem tegorocznej edycji badania była Strategia zorientowana na content, czyli taka, w której centrum są treści spełniające funkcje informacyjne, wspierające, rozrywkowe, precyzyjnie dopasowane do grupy docelowej. Strategia zorientowana na content jest związana z trendem Liquid Content.  W jego ramach za dobry content uważa się taki, który rozwija się do tego  stopnia, że nie da się go już kontrolować.

Stowarzyszenie Content Marketing Polska przeprowadziło wraz z IRCenter polską edycję międzynarodowego projektu Forum Corporate Publishing (FCP Barometer) dotyczącego pozycji content marketingu. Forum Corporate Publishing to stowarzyszenie ponad 100 podmiotów z krajów niemiecko i anglojęzycznych, specjalizujące się  w analizach rynkowych.

W ramach polskiej edycji FCP Barometer dotarliśmy z wywiadami kwestionariuszowymi do 77 specjalistów – na co dzień zamawiających usługi content marketingowe i pracowników agencji dostarczających takie usługi. Odpowiedzi zabraliśmy w pierwszej połowie kwietnia 2014 roku.

90 proc. badanych uważa, że strategia zorientowana na content będzie dominująca za 3 lata. Są oni zgodni co do tego, że opowieści tworzone przez markę muszą być prezentowane całościowo na wszystkich kanałach owned, paid i earned (90 proc.) i na wszystkich formatach mediowych (82 proc.). Coraz bardziej istotna będzie jakość treści (21 proc.).

Co oczywiste, nie wszystkie marki stosują strategię zorientowaną na content. Porównując to, co marka może publikować w ramach strategii contentowej i w ramach innych strategii, okazuje się, że jeśli content pełni tylko funkcję służebną, to musi przede wszystkim szczegółowo informować o produkcie, być bardziej ekspercki i zwiększać wiarygodność marek. Tymczasem przed content marketingiem poprzeczka postawiona jest bardzo wysoko – od content marketingu oczekuje się bezpośrednich efektów finansowych (ROI) i pozyskiwania nowych leadów (prospectów sprzedażowych).

Szczegółowe wyniki badania są prezentowane w ramach konferencji Power of Content Marketing 2015 organizowanej przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska 28 maja w Warszawie. W następnych publikacjach będziemy informować o kolejnych wynikach naszego badania, m.in. na temat zagrożeń rynkowych, problemach z kompetencjami i porównania z wynikami globalnymi.