W poniedzałek 25.04.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia, przy okrągłym stole, zasiedli przedstawiciele 18. osobowego grona Jurorów, by na żywo dokończyć ocenę nadesłanych na konkurs prac. Obrady rozpoczęły się ok. 12:00, a skończyły o… no właśnie – skończyły się o 21:40.
jurorzy bez napisuJurorzy bardzo uważnie oceniali każde zgłoszenie. Szczegółowo przyglądali się detalom i sprawiedliwie, choć czasem surowo oceniali po kolei każde zgłoszenie, któe uzyskałao .
W tym roku ocena prac przebiegała dwuetapowo. Pierwszym etapem była ocena online. Każdy z  Jurorów otrzymał dostęp do indywidualnej listy zgłoszonych projketów i czas, by móc je spokojnie ocenić. Wynikiem tego etapu była lista z liczbą punktów, jakie każdy z projektów uzyskał. Na jej podstawie Jurorzy oceniali prace w drugim etapie – offline, na spotkaniu w Stowarzyszeniu.
Wynikiem ich zaangażowania i pracy jest lista