WWW: centranet.pl

Adres: Centranet s.c. Redakcja Galerie Handlowe ul. 28 czerwca 314 C, 61-469 Poznań

Kontakt: redakcja@centranet.pl

Magazyn Galerie Handlowe – największy branżowy miesięcznik biznesowy, trafiający do rąk niemal 9000 prezesów, dyrektorów i managerów centrów, sieci handlowych oraz firm powiązanych z rynkiem retail w Polsce. Dystrybuowany w nakładzie 30.000 egzemplarzy średniorocznie, stanowi najbardziej wartościowe źródło informacji o działalności centrów i sieci handlowych dla wszystkich przedstawicieli biznesowego sektora branży.

Strona www: http://www.magazyngalerie.pl/