Laureaci 2008

Szpalty Roku 2008
Wyniki konkursu ogłoszono 16 kwietnia 2008 roku podczas uroczystej gali w Centralnym BASENIE Artystycznym w Warszawie. Urszula Radzińska, prezes SPF wyraziła nadzieję, że pierwsze Szpalty Roku zapoczątkują proces powstawania platformy wymiany doświadczeń ludzi, którzy tworzą prasę firmową w Polsce, zarówno wydawców, jak i twórców publikacji. W konkursie wzięły udział 22 firmy, nadesłano 32 prace (16 magazynów zewnętrznych, 3 publikacje jednorazowe zewnętrzne i 13 magazynów wewnętrznych).

Jury konkursu Stowarzyszenia Prasy Firmowej Szpalty Roku w składzie: Ewa Kacprzycka, Ewa Hlibowicka, Joanna Delbar, Jacek Gawłowski, Jacek Piotrowski, postanowiło nagrodzić i wyróżnić następujące prace.

W kategorii magazyn zewnętrzny jednorazowy wyróżniono KATALOG KLUBU KONESERA ALMA, którego wydawcą jest Concept Publishing, za interesujące opowieści o winie, kawie, czekoladzie i innych produktach sprzedawanych w sieci Alma, za zdjęcia z elegancją prezentujące produkty oraz za przejrzystą makietę.

W kategorii magazyn zewnętrzny:

– Złote Szpalty otrzymał magazyn „LEENIA”, wydawana przez DIRECT PUBLISHING GROUP, za zdjęcie okładkowe w nr 3/2007, za artystyczne ambicje mające odzwierciedlenie w interesującej makiecie, za odwagę w stosowaniu czerni i bieli, za grę detalami i kompozycję stron oraz za umiejętne marketingowe wykorzystanie niszy dla nastolatków.

– Srebrne Szpalty przyznano magazynowi „CIAO”, którego wydawcą jest Concept Publishing, za ciemne zdjęcia na okładce, okraszone graficznym kleksem, za typografię harmonijnie łączącą logo z tekstami na okładce oraz za atrakcyjne leady i umiejętność pisania lekko o ciężkich ciężarówkach.

– Brązowe Szpalty otrzymał magazyn „AQUARIUS”, wydawany przez MULTIBANK Bankowość Detaliczną, za minimalistyczną, monochromatyczną okładkę, za elegancję makiety, za współpracę z klientem oraz za podróżnicze zdjęcia z Birmy, odzwierciedlające artystyczną wrażliwość autorów (nr 1/07).

Ponadto wyróżniono:
– artykuł o mercedesie Stanisława Barei, w „MERCEDES MAGAZYN”, wydawanym przez DIRECT PUBLISHING GROUP, za dotarcie do czarno-białych rodzinnych zdjęć reżysera

– wywiad z Józefem Henem w „Diabetyku”, którego wydawcą również jest DIRECT PUBLISHING GROUP, i zilustrowanie materiału zdjęciami z domowego archiwum pisarza,

– magazyn „TY I TWÓJ DOM”, przygotowywany przez wydawnictwo Aude, za zręczne wykorzystanie popularności pism kobiecych i ubranie w poradnikową formę prezentowanych produktów

– magazyn o urodzie dla kobiet wymagających „WOMAN”, wydawany przez Concept Publishing, za dyskretne i nienachalne łączenie informacji o nowościach z dziedziny kosmetologii i pielęgnacji kobiecej urody z ofertą Dermiki, za makietę trzymającą standard magazynów kobiecych

– sesję mody „Partytura”, utrzymaną w konwencji młodzieżowej imprezy z lat 80., za dbałość o szczegóły, celny dobór detali, klimatyczne pomysły, sposób fotografowania, w magazynie „THE CUT”, wydawanym przez DIRECT PUBLISHING GROUP

W kategorii magazyn wewnętrzny:

– Złote Szpalty otrzymała gazeta „KLEKOT”, wydawana przez firmę Atlas, za poczucie humoru, czyli za zdjęcie nowego zarządu i personalną prezentację (nr 1, grudzień 2007), za redagowanie magazynu z wdziękiem i na luzie (ze szczególnym uwzględnieniem tytułów), za konsekwentne budowanie wizerunku firmy.

– Srebrnymi Szpaltami nagrodzono „ŚWIAT PIWA”, wydawany przez Kompanię Piwowarską, za rzetelne i wyczerpujące informowanie o wszystkim, co dotyczy firmy i piwa, za przedstawianie pracowników w interesujący sposób (od strony prywatnej i zawodowej) oraz za umiejętne budowanie poczucia dumy z przynależności do piwowarskiej rodziny.

– Brązowe Szpalty przyznano magazynowi „BESTEVER”, wydawany przez Unilever, za robienie pisma zgodnie z zasadami sztuki dziennikarskiej.

Ponadto wyróżniono:

– „Puls Szpitala”, wydawany przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, za „Poczet chorób królów i książąt polskich”, czyli pomysł przedstawienia polskich królów i książąt przez pryzmat ich chorób.

– „Kurier DHL”, przygotowywany przez wydawnictwo Aude, za okładkę nr 9-10/2007 za doskonały przykład sposób prezentacji pracowników.

– „Provident Forum”, wydawany przez Provident, za makietę.

– „Kropelkę”, wydawaną przez MPWiK we Wrocławiu, za tropienie zabytkowych wodociągów w filmie, telewizji i literaturze.

Zanim twórcy prasy firmowej poznali werdykt jury, dyskutowali o wyzwaniach, jakie stoją przed magazynami firmowymi. Prezentacje na ten temat przedstawili: Marcin Rutkowski, wiceprezes Aude, Łukasz Skalski, prezes Concept Publishing, Maciej Tyśnicki, prezes DPMT.

Zdaniem osób, które zabierały głos w dyskusji niezbędna jest konsolidacja wydawców, połączenie sił, by wypracować skuteczne mierniki mierzenia sensowności lokowania budżetów marketingowych w custom publishing.