Justyna Bakalarska
Ekspertka w zakresie content marketingu. Zawodowo dziennikarz, wykładowca i certyfikowany
trener. Autorka książki „Marketing wartości”. Od pięciu lat związana jest z uczelnią Collegium
Civitas, gdzie prowadzi wykłady z zakresu marketingu, CSR-u i nowych mediów. W tej tematyce
specjalizuje się także jako dziennikarz. Pisała do takich tytułów jak Polska The Times,
Socialpress.pl, Brief, w którym pełniła funkcję zastępcy redaktora naczelnego oraz Marketer+, w
którym była redaktorem prowadzącym. Obecnie prowadzi własną firmę specjalizującą się w content
marketingu i komunikacji marketingowej – www.justynabakalarska.pl.