Elżbieta Wojciechowska

Psycholog społeczny. Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynała w firmie Polkomtel gdzie odpowiadała za szkolenia i warsztaty dla pracowników, współorganizowała eventy dla Klientów Kluczowych Spółki, spotkania dla dzieci pracowników i klientów.
Obecnie działa w Fundacji Digital University zajmującej się m.in. edukacją w zakresie nowych technologii oraz rozwoju osobistego. Jest współtwórcą programu edukacyjnego dla dzieci i młodzieży DigiKids Academy.
Współpracuje również ze Stowarzyszeniami wspierającymi rozwój dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W najważniejszej swojej roli życiowej – mama Kuby i Grzesia.