Badania

Najnowsze badanie ICMF

Jako członek International Content Marketing Forum, zapraszamy do zapoznania się z raportem ICMF Barometer 2021. Wyniki badania dają pełen obraz bieżącej sytuacji na rynku content marketingu w Polsce i Europie. Analiza objęła dziewięć krajów: Austrię, Belgię, Danię, Holandię, Niemcy, Norwegię, Szwajcarię, Szwecję oraz – oczywiście – Polskę. Ponad 500 marketerów podzieliło się swoimi doświadczeniami dotyczącymi następujących obszarów content marketingu:

strategia contentmarketingowa,

wykorzystanie mediów społecznościowych,

budżety przeznaczane na treści,

bieżące trendy,

perspektywy na przyszłość.

Wyniki pozwalają nie tylko zorientować się w ogólnej sytuacji contentmarketingowej poszczególnych krajów, ale także porównać ją na poziomie międzynarodowym. Raport to z jednej strony narzędzie diagnostyczne, które poddaje ocenie bieżący stan rynku, a z drugiej jest inspiracją dla dalszych działań i stymuluje rozwój content marketingu w Polsce i na świecie.