ZASADY

WEŹ UDZIAŁ

  • NAJWAŻNIEJSZE DATY

Zgłoszenia przyjmowane są do 14 listopada 2017 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie grudnia.

  • KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W konkursie mogą wziąć udział wszystkie osoby piszące teksty do mediów firmowych i konsumenckich, publikowanych w określonych kategoriach. Prace do konkursu mogą zgłaszać: autorzy tekstów, agencje marketingowe oraz firmy, które są właścicielami danych mediów. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

  • WARUNKI ZGŁOSZENIA

Zgłaszany do konkursu artykuł musi pochodzić z publikacji aktualnie wydawanej lub mediów aktualizowanych co najmniej na miesiąc przed terminem zakończenia konkursu (14 listopada 2017 r.), a opublikowany został pomiędzy 22.11.2016 r. a 15.10.2017 r.

 

  • KATEGORIE KONKURSOWE:

W tej edycji konkursu oceniamy prace w 3 kategoriach:

1. Publikacja dla pracowników:

a) Człowiek – artykuły o ludziach w firmach

b) Firma – artykuły o firmie/produkcie/usłudze

c) Wydarzenie – relacje z firmowych eventów

2. Publikacja dla klientów:

a) Firma – artykuły o firmie

b) Marka – artykuły wspierające markę

3. Publikacja promująca lub edukująca o content marketingu

 

  • KRYTERIA OCENY

Prace oceniane są pod kątem:

– realizacji celu (maksymalnie 30 punktów)

– poprawności językowej (maksymalnie 25 punktów)

– formy przekazu oraz sposobu uchwycenia tematu (maksymalnie 25 punktów)

– wartości dla odbiorcy (maksymalnie 20 punktów)

 

Biorąc udział w Konkursie, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w jego Regulaminie.

POBIERZ REGULAMIN: regulamin piora roku 2017

WEŹ UDZIAŁ