WEŹ UDZIAŁ

4 KROKI

 

→ KROK 1
PRZYGOTUJ SWÓJ ARTYKUŁ DO WYSŁANIA

 

Wybierz tekst i uważnie dopasuj go do kategorii, w której zamierzasz go zgłosić. To bardzo ważna decyzja, ponieważ jest ostateczna. Po dokonaniu zgłoszenia tylko Jury może arbitralnie podjąć decyzję o przesunięciu artykułu do innej kategorii, jeśli istnieją ku temu zasadnicze przesłanki.

Niezależnie od tego w jakiej formie artykuł został opublikowany do konkursu, możesz go zgłosić TYLKO W FORMIE LINKU. Jeśli:

 • artykuł ukazał się W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH – po prostu wyślij link
 • artykuł ukazał się W MEDIACH DRUKOWANYCH – także wyślij link. Jak to zrobić? Przygotuj PDF z wersji drukowanej, a następnie zahostuj go w sieci i prześlij do nas link.

→ KROK 2
PRZYGOTUJ METRYCZKĘ

 

Każdy zgłoszony artykuł musi posiadać metryczkę – maksymalnie 2 strony A4 w pliku PDF, który będzie zawierał następujące dane:

Część 1: Dane:

 •  Imię i nazwisko Autora i nazwa zgłoszeniodawcy, jeśli zgłasza agencja/marka
 •  Tytuł artykułu i miejsce publikacji; jeśli jest to periodyk należy podać jego nazwę i numer
 • Data publikacji
 •   Nazwa kategorii, do której jest zgłaszany
 •  Link do artykułu

Część 2: Cel i efekt

 •  opis celów komunikacyjnych oraz komercyjnych, jakie spełnia artykuł
 •  sposoby ich osiągnięcia
 • efekt

Część 3: Dane o Autorze

 •  biogram Autora wraz ze zdjęciem

Nazwij plik w następujący sposób: PR2017M_nazwazgłoszeniodawcy.pdf

Uwaga!
Każdy zgłoszony artykuł musi posiadać swoją metryczkę! Jeśli zgłaszasz więcej niż jeden artykuł, nazwij plik zgodnie z numerem rubryki w formularzu zgłoszeniowym: PR2017M_nazwazgłoszeniodawcy _numerrubryki.pdf

POBIERZ WZÓR METRYCZKI:  PR_2017_metryczka_wzor

→ KROK 3
PRZYGOTUJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

Pobierz poniższy formularz i wypełnij go zgodnie z liczbą zgłaszanych artykułów. Podaj aktualny numer telefonu oraz e-mail do osoby, która dokonuje zgłoszenia. To ważne, gdyby okazało się, że potrzebny jest pilny kontakt, np. dlatego, że nie działa link do artykułu.

Nazwij plik w następujący sposób: PR2017FZ_nazwa zgłoszeniodawcy.pdf

POBIERZ WZÓR FORMULARZA: PR_2017_formularz zgloszeniowy_wzor

 

→ KROK 4
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

 

Wszystkie dokumenty, czyli metryczki oraz formularz zgłoszeniowy, wyślij na adres:

biuro@contentmarketingpolska.pl

W tytule maila wpisz: PIÓRA ROKU 2017 oraz nazwę zgłoszeniodawcy.

DLA PRZYPOMNIENIA:

 

 • W konkursie mogą wziąć udział zarówno autorzy tekstów, agencje marketingowe, firmy lub marki, które zgłaszają artykuł w imieniu Autora.
 • Artykuły muszą być opublikowane w okresie od 22.11.2016 r. a 15.10.2017 r.
 • Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14 listopada 2017r. (wtorek), godz. 23:59. Zgłoszenia, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
  RADA! Wiemy z doświadczenia, że wiele zgłoszeń wpływa w ostatnim dniu, co generuje spore problemy z serwerami. Nie czekaj więc, bo ryzykujesz, że Twój mail wpadnie do nas już po północy!
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w połowie grudnia 2017 r., o czym będziemy informować na stronie konkursu oraz na fanpage’u.
 • Udział w Konkursie jest bezpłatny.

 

KRYTERIA OCENY

 

Prace oceniane są pod kątem:

 • realizacji celu (maksymalnie 30 punktów)
 • poprawności językowej (maksymalnie 25 punktów)
 • formy przekazu oraz sposobu uchwycenia tematu (maksymalnie 25 punktów)
 • wartości dla odbiorcy (maksymalnie 20 punktów)

Biorąc udział w Konkursie, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w jego Regulaminie. POBIERZ REGULAMIN: regulamin piora roku 2017