WWW: www.newspoint.pl/

Usługi: monitoring internetu (media społecznościowe i serwisy internetowe), monitoring prasy, radia i telewizji

Adres:  ul. Zygmunta Słomińskiego 5/104,
00-195 Warszawa

Kontakt: kontakt@newspoint.pl,
(22) 415 59 96

Newspoint świadczy kompleksowe usługi związane z badaniami mediów: monitoring internetu (media społecznościowe i serwisy internetowe – unikalne, 10-letnie archiwum danych), monitoring prasy, radia i telewizji, sprzedaż danych, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, m.in. analizę treści, CAWI, FGI, IDI. Oferujemy najwyższą jakość danych na polskim rynku, unikalne pokrycie języków zagranicznych (75 języków ze 170 krajów świata) i największy zakres monitorowania (ponad 13 tysięcy polskich i 150 tysięcy zagranicznych serwisów internetowych; 30 mln źródeł social media).