Power of Content Marketing Awards 2019
Najważniejsze terminy

Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 10 marca 2018 a 11 marca 2019.

25 lutego 2019 r. do godz. 23:59  – pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu
11 marca 2019 r. do godz. 23:59 – drugi termin przyjmowania zgłoszeń

8 maja 2019  – ogłoszenie listy Finalistów

29 maja 2019 – ogłoszenie listy Laureatów podczas uroczystej Gali Finałowej w Warszawie. Niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie obecności na Gali do 20 maja 2019.