Power of Content Marketing Awards 2021

Regulamin

 

Power of Content Marketing Awards (dawniej Szpalty Roku) jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118 A.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

UCZESTNICY I PROJEKTY

! Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 20 maja 2020 a 20 maja 2021.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, które poprzez content marketing wspierają swój biznes,
 • agencje zajmujące się tworzeniem projektów komunikacyjnych,
 • jednostki administracji państwowej,
 • przedstawiciele III sektora – organizacje pozarządowe,
 • osoby piszące teksty do mediów firmowych i konsumenckich, publikowanych w określonych kategoriach. Prace te do konkursu mogą zgłaszać: autorzy tekstów, agencje contentowe oraz firmy, które są właścicielami danych mediów.

WAŻNE! W trosce o profesjonalizację polskiego rynku zwracamy szczególną uwagę na zgodność zgłoszonych projektów ze zdefiniowaną i wdrożoną strategią komunikacyjną/marketingową/content marketingową/sprzedażową. Dlatego niezależnie od tego, czy projekt jest zgłaszany w obszarze digital czy print.

Zgłaszający ma obowiązek opisać następujące elementy:

 1. cel projektu
 2. zastosowane mierniki
 3. efekt projektu

Brak powyższych danych uniemożliwi prawidłową i obiektywną ocenę projektu przez grono jurorskie, co może oznaczać wykluczenie projektu z konkursu.


KATEGORIE

W tegorocznej edycji Jury będzie oceniać projekty w aż 55 kategoriach. Konkurs daje możliwość prezentacji swoich projektów w kategoriach, w których, zdaniem Zgłaszającego, najlepiej będzie konkurować.

Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej wymogi. W takim przypadku każde zgłoszenie w kolejnej kategorii traktowane jest oddzielnie – każde trzeba osobno opłacić i zgłosić w formularzu [formularz zostanie niedługo udostępniony].

 • W kategoriach 1 – 19 obowiązuje podział branżowy – można zgłosić w nich projekty zarówno digital, jak i print. W tych kategoriach oceniane będzie czy i w jaki sposób wdrożenie projektu przełożyło się na konkretne wyniki firmy w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.
 • W kategorii specjalnej 23 (Hub contentowy), będącej jedną z nowości w tegorocznej edycji, oceniane będą działania multikanałowe zagregowane na danej platformie – ich skuteczność, realizacja przyjętej strategii,  założone KPI, efekty.
 • Kategorie 24 – 25 to zgłoszenia strategii tutaj bardzo ważne jest przedstawienie kontekstu biznesowego, planu strategicznego realizacji, założonych KPI i osiągniętych wyników.
 • W kategoriach 26 – 46 oceniane będą konkretne narzędzia jako element często szerszych działań contentowych pod kątem odpowiedzi tworzonym narzędziem na potrzeby grupy docelowej, postawione cele biznesowe oraz w oparciu o osiągnięte wyniki w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.
 • W kategoriach 47-52 oceniane są konkretne artykuły. Jurorzy oceniają trafność języka oraz formy pod kątem celów publikacji. W tych kategoriach prace mogą zgłaszać również sami autorzy artykułów.
 • W kategoriach 53-53 jurorzy ocenią działania oparte na kilku kanałach komunikacji w obszarze działań CRS oraz komunikacji dla pracowników.

 

W tegorocznej edycji Jury będzie oceniać projekty w poniższych kategoriach:

 1. Content marketing – motoryzacja
 2. Content marketing – finanse i ubezpieczenia
 3. Content marketing – zdrowie
 4. Content marketing – parenting
 5. Content marketing – edukacja
 6. Content marketing – uroda
 7. Content marketing – FMCG
 8. Content marketing – moda
 9. Content marketing – branża budowlana/home&garden
 10. Content marketing – nieruchomości
 11. Content marketing – rolnictwo i pokrewne
 12. Content marketing – turystyka
 13. Content marketing – retail
 14. Content marketing – galerie handlowe
 15. Content marketing – kultura i nauka
 16. Content marketing – komunikacja i łączność
 17. Content marketing – logistyka
 18. Content marketing – energetyka
 19. Content marketing – sport
 20. Content marketing – e-commerce
 21. Content marketing – projekt non profit
 22. Content marketing – start-up
 23. HUB CONTENTOWY – KATEGORIA SPECJALNA
 24. Strategia content marketing dla klientów
 25. Strategia content marketing dla pracowników
 26. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie)
 27. Magazyn dla pracowników, nakład do 1 000 egz.
 28. Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egz.
 29. Magazyn dla klientów B2C
 30. Magazyn dla klientów B2B
 31. Magazyn elektroniczny dla pracowników
 32. Newsletter dla pracowników
 33. Portal dla pracowników
 34. Aplikacja mobilna dla pracowników
 35. Magazyn elektroniczny dla klientów
 36. Newsletter dla klientów
 37. Portal tematyczny dla klientów
 38. Aplikacja mobilna dla klientów
 39. Komunikacja VR/AR
 40. Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt
 41. Korporacyjna komunikacja video
 42. Marketingowa komunikacja video
 43. Komunikacja video dla pracowników
 44. Infografika jako narzędzie komunikacji
 45. Podcast / audiobook dla Klientów
 46. Książka jako narzędzie marketingowe
 47. Publikacja dla pracowników – człowiek – artykuły o ludziach w firmach
 48. Publikacja dla pracowników – firma – artykuły o firmie/produkcie/usłudze
 49. Publikacja dla pracowników – wydarzenie – relacje z firmowych eventów
 50. Publikacja dla klientów: Firma – artykuły o firmie
 51. Publikacja dla klientów: Marka – artykuły wspierające markę
 52. Publikacja (artykuł) promująca lub edukująca o content marketingu
 53. Projekt komunikacji wewnętrznej  (projekt wykorzystujący kilka kanałów komunikacji z odrębną strategią)
 54. Projekt CSR (projekt wykorzystujący kilka kanałów komunikacji z odrębną strategią)
 55. Projekt content marketingowy dla pracowników: projekt wykorzystujący kilka kanałów komunikacji

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – FORMA I TERMINY

 

Termin dla zgłoszeń:

Early Birds mija 24 maja 2021 r. o godzinie 23:59.

Pierwszy  termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 14 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59.

Drugi termin* przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 30 czerwca 2021 r. o godzinie 23:59

*projekty zgłoszone w II terminie objęte są opłatą wyższą o 50% w stosunku do ceny początkowej (netto)

Aktualizacja regulaminu, 30.06.2021: termin zgłoszeń został wydłużony do 18.07.2021 [niedziela], do godz. 23:59. 

Nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną organizację lub autora. Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia ich warunki.

! CHWILA ZGŁOSZENIA – to wysłany formularz z w pełni opłaconym zgłoszeniem. Opłacone zgłoszenie, ale bez wysłanego w terminie formularza, uważa się za niezgłoszone w terminie (co skutkuje wyższą opłatą za zgłoszenie).

! Pamiętaj, że jeden projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej – pod warunkiem, że jego realizacja miała miejsce w czasie określonym w regulaminie. Przy czym obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie, czyli np. jeśli tworzysz portal o zdrowiu dla klientów to możesz go zgłosić w dwóch kategoriach: portal dla klientów oraz w kategorii zdrowie, co oznacza, że trzeba opłacić oba zgłoszenia.

! Każda praca – także print – musi być zgłoszona online.

! W przypadku kategorii print, po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego konieczne jest dodatkowo przesłanie pocztą kompletu materiałów według poniższej specyfikacji:

3 komplety wybranych wydań (od 2 do 4 numerów)* w wersji papierowej,

wydrukowany opis projektu (max. jedna strona A4), zawierający opis celów komercyjnych i komunikacyjnych projektu oraz sposobu ich osiągnięcia za pośrednictwem tworzonego medium.

* nowe publikacje, które do 20 maja 2021 r. wydały dopiero jeden numer magazynu, również mogą wziąć udział w konkursie

PAKIET ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:

Power of Content Marketing Awards
Skrytka pocztowa 29
Urząd Pocztowy Warszawa 86
ul. Szamocka 8

UWAGA! Duże gabarytowo paczki należy przesyłać na adres:
Konkurs Power of Content Marketing Awards
ul. J. Ficowskiego 15
01-747 Warszawa
tel. +48 506 061 354

OPŁATY

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej  jako EARLY BIRDS  (zgłoszenie wysłane do 24 maja 2021, godz. 23:59) wynosi: 300 zł netto/ 1 zgłoszenie od 1 do 10 zgłoszeń. Powyżej 10 zgłoszeń cena wynosi 200 zł netto za 1 zgłoszenie.

Opłaty za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w PIERWSZEJ TURZE (zgłoszenie wysłane do 14 czerwca 2021) wynoszą odpowiednio:

 

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 550 zł netto/1 zgłoszenie 650 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 400 zł netto/1 zgłoszenie 500 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 350 zł netto/1 zgłoszenie 450 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 250 zł netto/1 zgłoszenie 350 zł netto/1 zgłoszenie

 

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w DRUGIEJ TURZE (zgłoszenie wysłane do 30 czerwca 2021) wynosi:

 

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 760 zł netto/ 1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 535 zł netto/1 zgłoszenie 685 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 460 zł netto/1 zgłoszenie 610 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 290 zł netto/1 zgłoszenie 440 zł netto/1 zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie po terminie (w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów) wynosi: 

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 1060 zł netto/ 1 zgłoszenie 1110 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 835  zł netto/1 zgłoszenie 985 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 760 zł netto/1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 590 zł netto/1 zgłoszenie 740 zł netto/1 zgłoszenie

WYŁONIENIE FINALISTÓW

Jury obraduje w dwóch turach. Short lista finalistów wyłonionych w pierwszej turze zostanie ogłoszona 15 września 2021 r. na stronie Stowarzyszenia oraz na fanpage’u. 

Spośród finalistów Jury może wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem.

OGŁOSZENIE LAUREATÓW – UROCZYSTA GALA

 

W drugiej turze Jury wybiera laureatów, którzy ogłoszeni zostaną podczas uroczystej Gali on-line 15 października 2021 r.

Każdy zgłaszający ma zagwarantowany bezpłatny streaming wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia zostaną podane na stronie www.contentmarketingpolska.pl oraz w mediach społecznościowych: fanpage Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

 

JURY POWER OF CONTENT MARKETING AWARDS

 

Jury, oceniające nadesłane prace, składa się z ekspertów w dziedzinie content marketingu, public relations, projektowania prasowego, typografii, fotografii, infografiki oraz dziennikarstwa. Jurorzy są wybierani na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w wyżej wymienionych obszarach oraz są zobligowani do rzetelnej i obiektywnej oceny zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest oceniane pod względem realizacji celów i/lub misji zdefiniowanych w strategii content marketingowej (lub innym dokumencie nawigacyjnym), w zakresie zastosowania i wdrożenia standardów content marketingowych oraz jakości, w tym redakcji i projektowania.

Jurorzy, którzy w jakikolwiek sposób mogą być związani z ocenianym zgłoszeniem, nie biorą udziału w głosowaniu w danej kategorii oraz są pozbawieni możliwości oceny danego zgłoszenia.

Członkowie Jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Spośród finalistów mogą wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem. Jury ma również prawo do przyznania nagrody specjalnej w postaci Grand Prix dla wybitnych projektów bądź marek, których działania wyróżniają się na tle innych zgłoszeń lub w inny sposób wpływają na profesjonalizację rynku contentmarketingowego w Polsce. Członkowie Jury mają także prawo do decyzji o nieprzyznaniu nagrody w przypadku braku prac godnych wyróżnienia.

Jury ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, polegających na uzupełnieniu bądź uściśleniu, w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z prac. Ponadto Jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana, jeśli kategoria została wskazana niewłaściwie lub jeśli, w ocenie Jury, przedmiot oceny nie spełnia wymogów danej kategorii.

W razie braku zgody między członkami Jury, decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii, decydujący głos ma przewodniczący Jury. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Udział w konkursie oznacza zgodę do wykorzystania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że zgłoszenie wysłane w nieprawidłowej formie będzie rozpatrzone przez Jury. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

ODBIÓR NAGRÓD ORAZ DUPLIKATY NAGRÓD:

 • Dyplom/statuetka wysyłane zostaną drogą pocztową w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników.
 • Duplikaty nagród i dyplomów wysyłane są na koszt odbiorcy. Wnioski o duplikaty należy składać Organizatorowi pod adresem mailowym kontakt@contentmarketingawards.pl
 • Wysyłka duplikatu odbywa się w ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty pokrywającej koszt ponownego wydruku, pakowania i wysyłki.