Power of Content Marketing Awards 2019

Regulamin

 

Power of Content Marketing Awards (dawniej Szpalty Roku) jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118 A.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

UCZESTNICY I PROJEKTY

! Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 10 marca 2018 a 11 marca 2019.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, które poprzez content marketing wspierają swój biznes,
 • agencje zajmujące się tworzeniem projektów komunikacyjnych,
 • jednostki administracji państwowej,
 • przedstawiciele III sektora – organizacje pozarządowe,
 • osoby piszące teksty do mediów firmowych i konsumenckich, publikowanych w określonych kategoriach. Prace te do konkursu mogą zgłaszać: autorzy tekstów, agencje contentowe oraz firmy, które są właścicielami danych mediów.

WAŻNE! W trosce o profesjonalizację polskiego rynku zwracamy szczególną uwagę na zgodność zgłoszonych projektów ze zdefiniowaną i wdrożoną strategią komunikacyjną/marketingową/content marketingową/sprzedażową. Dlatego niezależnie od tego, czy projekt jest zgłaszany w obszarze digital czy print Zgłaszający ma obowiązek opisać następujące elementy:

 1. cel projektu
 2. zastosowane mierniki
 3. efekt projektu

Brak powyższych danych uniemożliwi prawidłową i obiektywną ocenę projektu przez grono jurorskie, co może oznaczać wykluczenie projektu z konkursu.


KATEGORIE

W tegorocznej edycji Jury będzie oceniać projekty w aż 48 kategoriach. Konkurs daje możliwość prezentacji swoich projektów w kategoriach, w których, zdaniem Zgłaszającego, najlepiej będzie konkurować.

! Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej wymogi. W takim przypadku każde zgłoszenie w kolejnej kategorii traktowane jest oddzielnie – każde trzeba osobno opłacić i zgłosić w formularzu [formularz zostanie niedługo udostępniony].

W kategoriach 1 – 19 obowiązuje podział branżowy – można zgłosić w nich projekty zarówno digital, jak i print. W tych kategoriach oceniane będzie czy i w jaki sposób wdrożenie projektu przełożyło się na konkretne wyniki firmy w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.

Kategorie 23 i 24 to zgłoszenia strategii – tutaj bardzo ważne jest przedstawienie kontekstu biznesowego, planu strategicznego realizacji, założonych KPI i osiągniętych wyników.

W kategoriach 25 – 42 oceniane będą konkretne narzędzia jako element często szerszych działań contentowych pod kątem odpowiedzi tworzonym narzędziem na potrzeby grupy docelowej, postawione cele biznesowe oraz w oparciu o osiągnięte wyniki w postaci zwiększenia: liczby klientów/UU, ich zaangażowania, sprzedaży.

W kategoriach 43-48 oceniane są konkretne artykuły. Jurorzy oceniają trafność języka oraz formy pod kątem celów publikacji. W tych kategoriach prace mogą zgłaszać również sami autorzy artykułów.

 1. Content marketing – motoryzacja

 2. Content marketing – finanse i ubezpieczenia

 3. Content marketing – zdrowie

 4. Content marketing – parenting

 5. Content marketing – edukacja

 6. Content marketing – uroda

 7. Content marketing – FMCG

 8. Content marketing – moda

 9. Content marketing – branża budowlana/home&garden

 10. Content marketing – nieruchomości

 11. Content marketing – rolnictwo i pokrewne

 12. Content marketing – turystyka

 13. Content marketing – handel

 14. Content marketing – galerie handlowe

 15. Content marketing – kultura i nauka

 16. Content marketing – łączność

 17. Content marketing – logistyka

 18. Content marketing – energetyka

 19. Content marketing – sport

 20. Content marketing – e-commerce

 21. Content marketing – projekt non profit*

 22. Content marketing – start-up*

 23. Strategia content marketing dla klientów

  To udokumentowana strategia, która realizuje założone cele biznesowe. Jakie cele zostały wyznaczone? Jakie były mierniki sukcesu? Pokaż, że Twoja strategia była kluczem do sukcesu i precyzyjnie opisz efekty.

 24. Strategia content marketing dla pracowników

To udokumentowana strategia skierowana do pracowników, zachęcająca ich do realizowania celów biznesowych. Jakie cele zostały wyznaczone? Jakie były mierniki sukcesu? Pokaż, że Twoja strategia zadziałała i wskaż jej efekty.

25. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie)

 1. Magazyn dla pracowników, nakład do 1 000 egz.

To drukowana cykliczna publikacja dla pracowników Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egz.

To drukowana cykliczna publikacja, wydawana dla pracowników Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla klientów B2C

To drukowana cykliczna publikacja, wydawana dla klientów Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla klientów B2B

To magazyn drukowany dla swoich klientów biznesowych.

 1. Magazyn elektroniczny dla pracowników

Publikujesz cyklicznie magazyn dla pracowników? Wydajesz go w wersji HTML, czy może flash? A może jest to interaktywny pdf lub aplikacja na urządzenia mobilne? Podziel się z jurorami efektami swojej pracy.

 1. Newsletter dla pracowników

Regularnie wysyłasz pracownikom informacje w postaci newslettera? Ta kategoria jest dla Ciebie.

 1. Portal dla pracowników

Tworzysz przestrzeń w sieci dla swoich pracowników? Podziel się efektami swojej pracy (jeśli nie możesz utworzyć konta dla Jurorów z bezpiecznym zakresem dostępu, tak by mogli zobaczyć efekty Twojej pracy, możesz zademonstrować działanie narzędzia np. w postaci materiału wideo).

 1. Aplikacja mobilna dla pracowników

Stworzyłeś aplikację dla pracowników, poprzez którą regularnie komunikujesz się z nimi? Pokaż nam ją!

 1. Magazyn elektroniczny dla klientów

Publikujesz cyklicznie interaktywny magazyn dla klientów? Pochwal się nim!.

 1. Newsletter dla klientów

Wysyłasz swoim klientom newsletter? Czytają go? To efektywne narzędzie? Podziel się efektami swojej pracy.

 1. Portal tematyczny dla klientów

Tworzysz portal tematyczny dla klientów? Budujesz z nimi relację w ten sposób? Zdobywasz nowe leady? Podziel się swoimi osiągnięciami.

 1. Aplikacja mobilna dla klientów

Stworzyłeś aplikację mobilną, która jest narzędziem do regularnej komunikacji z klientami? Przygotowujesz do niej treści? Podziel się efektami swojej pracy.

 1. Komunikacja VR/AR

Wykorzystujesz potencjał wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w działaniach content marketingowych? Podziel się swoim doświadczeniem.

 1. Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt

Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt content marketingowy realizowany za pośrednictwem social media, podziel się efektami.

 1. Korporacyjna komunikacja video

Zrobiłeś film do użytku wewnętrznego? Jesteś zadowolony z efektów? Pokaż go innym.

 1. Marketingowa komunikacja video

Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt  content marketingowy oparty o formaty video, podziel się efektami.

 1. Infografika jako narzędzie komunikacji

Jeśli w swojej komunikacji sprawy skomplikowane potrafisz pokazać w postaci czytelnych infografik, jeśli te infografiki stosujesz w swoich kanałach lub tworzysz je specjalnie do kampani, zgłoś je tutaj.

Kategorie przeniesione z konkursu Pióra Roku:

 1. Publikacja dla pracowników – człowiek – artykuły o ludziach w firmach*
 2. Publikacja dla pracowników – firma – artykuły o firmie/produkcie/usłudze*
 3. Publikacja dla pracowników – wydarzenie – relacje z firmowych eventów*
 4. Publikacja dla klientów: Firma – artykuły o firmie*
 5. Publikacja dla klientów: Marka – artykuły wspierające markę*
 6. Publikacja (artykuł) promująca lub edukująca o content marketingu*

* koszt pojedynczego zgłoszenia w kategoriach 21 i 22 (projekty non-profit oraz start-upy) oraz 43-48 (kategorie przeniesione z konkursu Pióra Roku)  wynosi 100 zł/netto niezależnie od terminu zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – FORMA I TERMINY

 

Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 25 lutego 2019 r. o godzinie 23:59.

Drugi termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 11 marca 2019 r.* o godzinie 23:59.

*projekty zgłoszone w II terminie objęte są opłatą wyższą o 50% w stosunku do ceny początkowej (netto)

Nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną organizację lub autora. Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia ich warunki.

! Najpierw należy opłacić zgłoszenie [strona umożliwiająca dokonanie opłat będzie podana w lutym], a następnie wypełnić formularz [w lutym będzie dostępny link].

! CHWILA ZGŁOSZENIA – to wysłany formularz z w pełni opłaconym zgłoszeniem. Opłacone zgłoszenie, ale bez wysłanego w terminie formularza, uważa się za niezgłoszone w terminie (co skutkuje wyższą opłatą za zgłoszenie).

!Pamiętaj, że jeden projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej – pod warunkiem, że jego realizacja miała miejsce w czasie określonym w regulaminie.

Przy czym obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie, czyli np. jeśli tworzysz portal o zdrowiu dla klientów to możesz go zgłosić w dwóch kategoriach: portal dla klientów oraz w kategorii zdrowie, co oznacza, że trzeba opłacić oba zgłoszenia.

! Każda praca – także print – musi być zgłoszona online. Jak to zrobić? [wkrótce podamy link do tutorialu]

!W przypadku kategorii print, po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego konieczne jest dodatkowo przesłanie pocztą kompletu materiałów według poniższej specyfikacji:

 1. Wydrukowane potwierdzenie online,
 2. 3 komplety wybranych wydań (od 2 do 4 numerów)* w wersji papierowej,
 3. Wydrukowany opis projektu (max. jedna strona A4), zawierający opis celów komercyjnych i komunikacyjnych projektu oraz sposobu ich osiągnięcia za pośrednictwem tworzonego medium,
 4. Potwierdzenie przelewu (będące warunkiem zgłoszenia do konkursu).

* nowe publikacje, które do 11 marca 2019 r. wydały dopiero jeden numer magazynu, również mogą wziąć udział w konkursie

PAKIET ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
Power of Content Marketing Awards
Stowarzyszenie Content Marketing Polska
ul. Puławska 118 A
02-620 Warszawa

OPŁATY

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej (poza kat. nr 21 i 22 oraz 43-48) w I terminie (do 25 lutego 2019) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 550 zł netto/1 zgłoszenie 650 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 400 zł netto/1 zgłoszenie

500 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10) 350 zł netto/1 zgłoszenie 450 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 250 zł netto/1 zgłoszenie 350 zł netto/1 zgłoszenie

*Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)  koszt zgłoszenia w I turze wynosi 100 zł/netto za każde pojedyncze zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej (poza kat. nr 21 i 22 oraz 43-48) w II terminie (do 11 marca 2018) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 760 zł netto/ 1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 535 zł netto/1 zgłoszenie 685 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 460 zł netto/1 zgłoszenie 610 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 290 zł netto/1 zgłoszenie 440 zł netto/1 zgłoszenie

*Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)  koszt zgłoszenia w II turze wynosi 200 zł za każde pojedyncze zgłoszenie .

Opłata za zgłoszenie po terminie (w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 1060 zł netto/ 1 zgłoszenie 1110 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 835  zł netto/1 zgłoszenie 985 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 760 zł netto/1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 590 zł netto/1 zgłoszenie 740 zł netto/1 zgłoszenie

 

*Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)  koszt zgłoszenia wynosi  300 zł netto za każde pojedyncze zgłoszenie.

WYŁONIENIE FINALISTÓW

Jury obraduje w dwóch turach. W pierwszej wyłonieni zostaną finaliści, których lista zostanie ogłoszona 8 maja 2019 r. na stronie Stowarzyszenia oraz na fanpage’u. 

Spośród finalistów Jury może wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem.

OGŁOSZENIE LAUREATÓW – UROCZYSTA GALA

W drugiej turze Jury wybiera laureatów, którzy ogłoszeni zostaną podczas uroczystej Gali 29 maja 2019 r. w Warszawie.

Każdy zgłaszający ma zagwarantowane 1 bezpłatne wejście na Galę. Liczba wejściówek zależy od liczby zgłoszonych projektów (1 projekt = 1 wejściówka). Dodatkowe bilety na Galę można kupić on-line: https://galapocma.evenea.pl/

!    Niezbędne jest wcześniejsze potwierdzenie obecności na Gali do 20 maja 2019 roku (również osoby mające zagwarantowane bezpłatne miejsce), rezerwując wejściówkę na stronie https://galapocma.evenea.pl/

Szczegóły wydarzenia zostaną podane na na stronie www.contentmarketingpolska.pl oraz w mediach społecznościowych: fanpage Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

 

JURY POWER OF CONTENT MARKETING AWARDS

Jury, oceniające nadesłane prace, składa się z ekspertów w dziedzinie content marketingu, public relations, projektowania prasowego, typografii, fotografii, infografiki oraz dziennikarstwa. Jurorzy są wybierani na podstawie ich doświadczenia i wiedzy w wyżej wymienionych obszarach oraz są zobligowani do rzetelnej i obiektywnej oceny zgłoszeń. Każde zgłoszenie jest oceniane pod względem realizacji celów i/lub misji zdefiniowanych w strategii content marketingowej (lub innym dokumencie nawigacyjnym), w zakresie zastosowania i wdrożenia standardów content marketingowych oraz jakości, w tym redakcji i projektowania.

Jurorzy, którzy w jakikolwiek sposób mogą być związani z ocenianym zgłoszeniem, nie biorą udziału w głosowaniu w danej kategorii oraz są pozbawieni możliwości oceny danego zgłoszenia.

Członkowie Jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Spośród finalistów mogą wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem. Mają również prawo do decyzji o nieprzyznaniu nagrody w przypadku braku prac godnych wyróżnienia.

Jury ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, polegających na uzupełnieniu bądź uściśleniu, w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z prac. Ponadto Jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana, jeśli kategoria została wskazana niewłaściwie lub jeśli, w ocenie Jury, przedmiot oceny nie spełnia wymogów danej kategorii.

W razie braku zgody między członkami Jury, decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii, decydujący głos ma przewodniczący Jury. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Udział w konkursie oznacza zgodę do wykorzystania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że zgłoszenie wysłane w nieprawidłowej formie będzie rozpatrzone przez Jury.

ODBIÓR NAGRÓD ORAZ DUPLIKATY NAGRÓD:

 1. W przypadku braku obecności Laureata na Gali, dyplom/statuetka wysyłane są na koszt odbiorcy (koszt wysyłki i pakowania). W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem pod adresem mailowym biuro@contentmarketingpolska.pl. Wysyłka nagrody odbywa się w ciągu 7dni od zaksięgowania wpłaty pokrywającej koszt pakowania i wysyłki. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty nagród w siedzibie Organizatora.
 2. Duplikaty nagród i dyplomów wysyłane są na koszt odbiorcy. Wnioski o duplikaty należy składać Organizatorowi pod adresem mailowym biuro@contentmarketingpolska.pl. Wysyłka duplikatu odbywa się w ciągu 7 dni od zaksięgowania wpłaty pokrywającej koszt pakowania i wysyłki. Możliwy jest bezpłatny odbiór osobisty nagród w siedzibie Organizatora.