Power of Content Marketing Awards

Regulamin

 

Power of Content Marketing Awards (dawniej Szpalty Roku) jest konkursem organizowanym przez Stowarzyszenie Content Marketing Polska, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305, z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118 A.

CEL KONKURSU

Celem konkursu jest upowszechnianie wysokich standardów w tworzeniu polskich projektów content marketingowych poprzez wyróżnienie i promowanie najlepszych z nich.

UCZESTNICY I PROJEKTY

! Do konkursu mogą zostać zgłoszone projekty content marketingowe: konkretne narzędzia, strategie content marketingowe oraz projekty multikanałowe, które zostały zrealizowane pomiędzy 3 kwietnia 2017 a 9 marca 2018.

W konkursie mogą wziąć udział:

 • firmy, które poprzez content marketing wspierają swój biznes,
 • agencje zajmujące się tworzeniem projektów komunikacyjnych,
 • jednostki administracji państwowej,
 • przedstawicieli III sektora – organizacje pozarządowe.

 

KATEGORIE

W tegorocznej edycji Jury będzie oceniać projekty w aż 42 kategoriach. Konkurs daje możliwość prezentacji swoich projektów w kategoriach, w których, zdaniem Zgłaszającego, najlepiej będzie konkurować.

! Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej wymogi. W takim przypadku każde zgłoszenie w kolejnej kategorii traktowane jest oddzielnie – każde trzeba osobno opłacić i zgłosić w formularzu.

W kategoriach 1 – 19 obowiązuje podział branżowy – można zgłosić w nich projekty zarówno digital, jak i print.
W kategoriach 20 – 42 oceniane będą konkretne narzędzia.

 1. Content marketing – motoryzacja

 2. Content marketing – finanse i ubezpieczenia

 3. Content marketing – zdrowie

 4. Content marketing – parenting

 5. Content marketing – edukacja

 6. Content marketing – uroda

 7. Content marketing – FMCG

 8. Content marketing – moda

 9. Content marketing – branża budowlana/home&garden

 10. Content marketing – nieruchomości

 11. Content marketing – rolnictwo i pokrewne

 12. Content marketing – turystyka

 13. Content marketing – handel

 14. Content marketing – galerie handlowe

 15. Content marketing – kultura i nauka

 16. Content marketing – łączność

 17. Content marketing – logistyka

 18. Content marketing – energetyka

 19. Content marketing – sport

 20. Content marketing – e-commerce

 21. Content marketing – projekt non profit*

 22. Content marketing – start-up*

 23. Publikacja jednorazowa (raporty, publikacje o firmie)

 24. Strategia content marketing dla klientów

To udokumentowana strategia, która realizuje założone cele biznesowe. Jakie cele zostały wyznaczone? Jakie były mierniki sukcesu? Pokaż, że Twoja strategia była kluczem do sukcesu.

 1. Strategia content marketing dla pracowników

To udokumentowana strategia skierowana do pracowników, zachęcająca ich do realizowania celów biznesowych. Jakie cele zostały wyznaczone? Jakie były mierniki sukcesu? Pokaż, że Twoja strategia była kluczem do sukcesu.

 1. Magazyn dla pracowników, nakład do 1 000 egz.

To drukowana cykliczna publikacja dla pracowników Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla pracowników, nakład powyżej 1 000 egz.

To drukowana cykliczna publikacja, wydawana dla pracowników Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla klientów B2C

To drukowana cykliczna publikacja, wydawana dla klientów Zgłaszającego.

 1. Magazyn dla klientów B2B

To magazyn drukowany dla swoich klientów biznesowych.

 1. Magazyn elektroniczny dla pracowników

Publikujesz cyklicznie magazyn dla pracowników? Wydajesz go w wersji HTML, czy może flash? A może jest to interaktywny pdf lub aplikacja na urządzenia mobilne? Podziel się z jurorami efektami swojej pracy.

 1. Newsletter dla pracowników

Regularnie wysyłasz pracownikom informacje w postaci newslettera? Ta kategoria jest dla Ciebie.

 1. Portal dla pracowników

Tworzysz przestrzeń w sieci dla swoich pracowników? Podziel się efektami swojej pracy (jeśli nie możesz utworzyć konta dla Jurorów z bezpiecznym zakresem dostępu, tak by mogli zobaczyć efekty Twojej pracy, możesz zademonstrować działanie narzędzia np. w postaci materiału wideo).

 1. Aplikacja mobilna dla pracowników

Stworzyłeś aplikację dla pracowników, poprzez którą regularnie komunikujesz się z nimi? Pokaż nam ją!

 1. Magazyn elektroniczny dla klientów

Publikujesz cyklicznie interaktywny magazyn dla klientów? Pochwal się nim!.

 1. Newsletter dla klientów

Wysyłasz swoim klientom newsletter? Czytają go? To efektywne narzędzie? Podziel się efektami swojej pracy.

 1. Portal tematyczny dla klientów

Tworzysz portal tematyczny dla klientów? Budujesz z nimi relację w ten sposób? Zdobywasz nowe leady? Podziel się swoimi osiągnięciami.

 1. Aplikacja mobilna dla klientów

Stworzyłeś aplikację mobilną, która jest narzędziem do regularnej komunikacji z klientami? Przygotowujesz do niej treści? Podziel się efektami swojej pracy.

 1. Komunikacja VR/AR

Wykorzystujesz potencjał wirtualnej lub rozszerzonej rzeczywistości w działaniach content marketingowych? Podziel się swoim doświadczeniem.

 1. Kampania social mediowa jako autonomiczny projekt

Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt content marketingowy realizowany za pośrednictwem social media, podziel się efektami.

 1. Korporacyjna komunikacja video

Zrobiłeś film do użytku wewnętrznego? Jesteś zadowolony z efektów? Pokaż go innym.

 1. Marketingowa komunikacja video

Jeśli w ramach swojej strategii CM przeprowadziłeś i rozliczyłeś z efektów odrębny projekt  content marketingowy oparty o formaty video, podziel się efektami.

 1. Infografika jako narzędzie komunikacji

Jeśli w swojej komunikacji sprawy skomplikowane potrafisz pokazać w postaci czytelnych infografik, jeśli te infografiki stosujesz w swoich kanałach lub tworzysz je specjalnie do kampani, zgłoś je tutaj.

* koszt zgłoszenia w kategoriach 20 i 21 (projekty non-profit oraz start-upy) jest symboliczny i wynosi 100 zł/netto niezależnie od terminu zgłoszenia

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – FORMA I TERMINY

 

Pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 23 lutego 2018 r. o godzinie 23:59.
Drugi termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu mija 19 marca 2018 r.* o godzinie 23:59.

*projekty zgłoszone w II terminie objęte są opłatą wyższą o 50% w stosunku do ceny początkowej (netto). Nie ma limitu projektów zgłaszanych przez jedną organizację. Jeden projekt może być zgłoszony w kilku kategoriach, o ile spełnia jej warunki.

! Najpierw należy opłacić zgłoszenie (tutaj), a następnie wypełnić formularz.

! Pamiętaj, że jeden projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej – pod warunkiem, że jego prowadzone lub publikacja/wdrożenie miały miejsce w czasie określonym w regulaminie. Przy czym obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie, czyli np. jeśli tworzysz portal o zdrowiu dla klientów to możesz go zgłosić w dwóch kategoriach: portal dla klientów oraz w kategorii zdrowie, co oznacza, że trzeba opłacić za obydwa zgłoszenia.

! Każda praca – także print – musi być zgłoszona online.

! W przypadku kategorii print, po wysłaniu zgłoszenia elektronicznego konieczne jest dodatkowo przesłanie pocztą kompletu materiałów według poniższej specyfikacji:

 1. Wydrukowane potwierdzenie online,
 2. 3 komplety wybranych wydań (od 2 do 4 numerów)* w wersji papierowej,
 3. Wydrukowany opis projektu (max. jedna strona A4), zawierający opis celów komercyjnych i komunikacyjnych projektu oraz sposobu ich osiągnięcia za pośrednictwem tworzonego medium,
 4. Potwierdzenie przelewu (będące warunkiem zgłoszenia do konkursu).

* nowe publikacje, które do 3 kwietnia 2017 r. wydały dopiero jeden numer magazynu, również mogą wziąć udział w konkursie

PAKIET ZGŁOSZENIOWY NALEŻY WYSŁAĆ NA ADRES:
Power of Content Marketing Awards
Stowarzyszenie Content Marketing Polska
ul. Puławska 118 A
02-620 Warszawa

OPŁATY

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w I terminie (do 23 lutego 2018) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 520 zł netto/1 zgłoszenie 620 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 370 zł netto/1 zgłoszenie

470 zł netto/1 zgłoszenie

Do 10 zgłoszeń (6-10) 320 zł netto/1 zgłoszenie 420 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 210 zł netto/1 zgłoszenie 310 zł netto/1 zgłoszenie

Dla projektów non-profit oraz start-up (kategorie 20 i 21) koszt zgłoszenia jest symboliczny i wynosi 100 zł/netto za jedno zgłoszenia, niezależnie od terminu oraz członkostwa.

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w II terminie (do 19 marca 2018) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 730 zł netto/ 1 zgłoszenie 880 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 505 zł netto/1 zgłoszenie 655 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 430 zł netto/1 zgłoszenie 580 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 265 zł netto/1 zgłoszenie 415 zł netto/1 zgłoszenie

Dla projektów non-profit oraz start-up (kategorie 20 i 21) koszt zgłoszenia jest symboliczny i wynosi 100 zł/netto za jedno zgłoszenia, niezależnie od terminu oraz członkostwa.

WYŁONIENIE FINALISTÓW

Jury obraduje w dwóch turach. W pierwszej wyłonieni zostaną finaliści, których lista zostanie ogłoszona 26 kwietnia 2018 r. na stronie Stowarzyszenia oraz na fanpage’u. 

OGŁOSZENIE LAUREATÓW – UROCZYSTA GALA

W drugiej turze Jury wybiera laureatów, którzy ogłoszeni zostaną podczas uroczystej Gali 23 maja 2018 r. w Warszawie.

Każdy zgłaszający ma zagwarantowane 1 bezpłatne wejście na Galę. Liczba wejściówek zależy od liczby zgłoszonych projektów (1 projekt = 1 wejściówka – niezależnie od liczby kategorii, w których dany projekt został zgłoszony).

Informacje, dotyczące pobierania wejściówek i zakupu dodatkowych wstępów na Galę, znajdują się na stronie: http://contentmarketingpolska.pl/pocma/gala/

 

JURY POWER OF CONTENT MARKETING AWARDS

Jury, oceniające nadesłane prace, składa się z ekspertów w dziedzinie content marketingu, public relations, projektowania prasowego, typografii, fotografii, grafiki oraz dziennikarstwa.

Jurorzy, którzy w jakikolwiek sposób mogą być związani z ocenianym zgłoszeniem, nie biorą udziału w głosowaniu w danej kategorii oraz są pozbawieni możliwości oceny danego zgłoszenia.

Członkowie Jury mają decydujący głos w sprawie przyznania nagród. Spośród finalistów mogą wybrać projekty, które zostaną nagrodzone złotym, srebrnym lub brązowym odznaczeniem. Mają również prawo do decyzji o nieprzyznaniu nagrody w przypadku braku prac godnych wyróżnienia.

Jury ma prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu, polegających na uzupełnieniu bądź uściśleniu, w przypadku powstania niejasności związanych z jedną z prac. Ponadto Jury może arbitralnie dokonać przesunięcia pracy do innej kategorii niż ta, do której została nadesłana, jeśli kategoria została wskazana niewłaściwie lub jeśli, w ocenie Jury, przedmiot oceny nie spełnia wymogów danej kategorii.

W razie braku zgody między członkami Jury decyzje będą podejmowane zwykłą większością głosów. W przypadku nie rozstrzygnięcia kwestii, decydujący głos ma przewodniczący Jury. Decyzja Jurorów jest ostateczna.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Udział w konkursie oznacza zgodę do wykorzystania przez organizatora nadesłanych prac w celu ogłoszenia wyników i promocji konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że zgłoszenie wysłane w nieprawidłowej formie będzie rozpatrzone przez Jury.