Opłata za zgłoszenie

Ten sam projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej –  obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie

Opłat za zgłoszenie do konkursu dokonuje się poprzez serwis Evenea

Kwota za zgłoszenie jest zależna od daty dokonania opłaty – niższe ceny obowiązują do 25 lutego, a w drugim terminie wzrastają.  Tańsze zgłoszenia przysługują też członkom Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

25 lutego 2019 r. do godz. 23:59  – pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu
11 marca 2019 r. do godz. 23:59 – drugi termin przyjmowania zgłoszeń

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w I terminie (do 25 lutego 2019) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 550 zł netto/1 zgłoszenie 650 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 400 zł netto/1 zgłoszenie 500 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 350 zł netto/1 zgłoszenie 450 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 250 zł netto/1 zgłoszenie 350 zł netto/1 zgłoszenie

*Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)  koszt zgłoszenia w I turze wynosi 100 zł/netto za każde pojedyncze zgłoszenie

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w II terminie (do 11 marca 2019) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 760 zł netto/ 1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 535 zł netto/1 zgłoszenie 685 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 460 zł netto/1 zgłoszenie 610 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 290 zł netto/1 zgłoszenie 440 zł netto/1 zgłoszenie

*Dla projektów non-profit, start-up (kategorie 21 i 22) oraz artykułów (kategorie 43-48)  koszt zgłoszenia w II turze wynosi 200 zł za każde pojedyncze zgłoszenie .

Opłata za zgłoszenie po terminie (w trakcie prac przygotowawczych dla jurorów między 12 a 22 marca) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 1060 zł netto/ 1 zgłoszenie 1110 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 835  zł netto/1 zgłoszenie 985 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 760 zł netto/1 zgłoszenie 910 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 590 zł netto/1 zgłoszenie 740 zł netto/1 zgłoszenie