Opłata za zgłoszenie

Ten sam projekt może zostać zgłoszony w więcej niż jednej kategorii konkursowej –  obowiązuje wtedy opłata za każde pojedyncze zgłoszenie

Opłat za zgłoszenie do konkursu dokonuje się poprzez serwis Evenea

Kwota za zgłoszenie jest zależna od daty dokonania opłaty – niższe ceny obowiązują do 23 lutego, a w drugim terminie wzrastają.  Tańsze zgłoszenia przysługują też członkom Stowarzyszenia Content Marketing Polska.

23 lutego 2018 r. do godz. 23:59  – pierwszy termin przyjmowania zgłoszeń do konkursu
19 marca 2018 r. do godz. 23:59 – drugi termin przyjmowania zgłoszeń

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w I terminie (do 23 lutego 2018) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 520 zł netto/1 zgłoszenie 620 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 370 zł netto/1 zgłoszenie 470 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 320 zł netto/1 zgłoszenie 420 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 210 zł netto/1 zgłoszenie 310 zł netto/1 zgłoszenie

Dla projektów non-profit oraz start-up (kategorie 20 i 21) koszt zgłoszenia jest symboliczny i wynosi 100 zł/netto za jedno zgłoszenie, niezależnie od terminu oraz członkostwa.

Opłata za zgłoszenie pojedynczego projektu do jednej kategorii konkursowej w II terminie (do 19 marca 2018) wynosi:

Dla członków SCMP Dla pozostałych uczestników
Przy 1 zgłoszeniu 730 zł netto/ 1 zgłoszenie 880 zł netto/1 zgłoszenie
Do 5 zgłoszeń (2-5) 505 zł netto/1 zgłoszenie 655 zł netto/1 zgłoszenie
Do 10 zgłoszeń (6-10) 430 zł netto/1 zgłoszenie 580 zł netto/1 zgłoszenie
Powyżej 10 zgłoszeń 265 zł netto/1 zgłoszenie 415 zł netto/1 zgłoszenie

Dla projektów non-profit oraz start-up (kategorie 20 i 21) koszt zgłoszenia jest symboliczny i wynosi 100 zł/netto za jedno zgłoszenia, niezależnie od terminu oraz członkostwa.