POWER OF CONTENT MARKETING AWARDS

2018

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Zgłaszanie projektów zostało już zamknięte.

 

Organizator:
Stowarzyszenie Content Marketing Polska
wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279305,
z siedzibą i adresem w Warszawie, ul. Puławska 118 A.