Pióra Roku

pioro

Pióra Roku to konkurs, który wyróżnia najlepsze artykuły customowe. Jego celem jest wypromowanie i podkreślenie znaczenia dziennikarstwa firmowego. Jest dowodem na to, że wymaga ono tyle samo talentu, pracy i zaangażowania, co dziennikarstwo w swojej tradycyjnej formie.

www.pioraroku.pl