Kim jesteśmy?

Nie wymyślamy koła na nowo. Content marketing istniał już setki lat temu, kiedy John Deere założył magazyn informacyjny dla rolników „The Furrow”. Jednak dopiero kilka lat temu marketerzy na nowo zaczęli odkrywać znaczenie, jakie mogą mieć dla konsumentów media kreowane przez marki. Stowarzyszenie założyliśmy po to, aby promować marketing treści jako skuteczną strategię w procesie zdobywania lojalnych konsumentów i budowania świadomości marki. Dzieląc się wiedzą i doświadczeniem chcemy kszałtować i upowszechniać wysokie standardy działalności wydawniczej. Tworzymy platformę wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wydawców prasy customowej, mass mediów, twórców  branży wydawniczej, agencji marketingowych a klientami.

Początkowo organizacja nosiła nazwę Stowarzyszenie Prasy Firmowej (do V 2014 r.). Z uwagi na rosnącą rolę mediów customowych wykraczających poza tradycyjne formy magazynowe, uznaliśmy za stosowne zmianę nazwy na taką, która obejmowałaby całą pulę działań związanych z marketingiem treści. Decyzją Walnego Zgromadzenia Członków z dniem 5 maja 2014 r. organizacja przyjęła nazwę Stowarzyszenie Content Marketing Polska.