OSOBY FIZYCZNE

Jakie korzyści będę mieć z członkostwa w SCMP?

 • bezpłatny udział lub znaczące zniżki na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie
 • wymiana doświadczeń z innymi specjalistami zajmującymi się content marketingiem oraz komunikacją firmową
 • otrzymywanie newslettera SCMP o najważniejszych wydarzeniach w branży;
  korzystanie z wiedzy SCMP poprzez blog, badania i publikacje

 

Opłata członkowska: 600 zł rocznie

Opłaty można regulować na trzy sposoby:

 1. jedna wpłata roczna: 600,00 zł
 2. dwie wpłaty półroczne: 2 x 300,00 zł
 3. cztery wpłaty kwartalne: 4 x 150,00 zł

Każdy z członków musi zadeklarować sposób regulowania składki.

Chcesz zostać członkiem SCMP?
Wyślij na mailto:biuro@contentmarketingpolska.pl wniosek o przystąpieniu do Stowarzyszenia z krótką biografią.

FIRMY CZŁONKOWSKIE

Jakie korzyści z członkostwa ma firma wspierająca Stowarzyszenie?

 • zniżki przy zgłoszeniu prac do konkursu Power of Content Marketing Awards;
 • wymiana doświadczeń z innymi firmami content marketing;
 • promowanie firmy poprzez SCMP i jego działania (we wszystkich mediach oraz publikacjach wydawanych przez Stowarzyszenie)
 • informowanie publiczności o wydarzeniach w firmie poprzez newsletter SCMP (częstotliwość raz na miesiąc)
 • z wielu przetargów wiemy, że większość klientów wchodzi na strony SCMP
  i firmy wspierające traktuje jako rekomendowane przez SCMP.

Opłata członkowska – 340,00 zł miesięcznie (na pracę sekretarza SCMP, prowadzenie bloga SCMP, profili społecznościowych SCMP, aktualizację stron SCMP i stron konkursowych, organizację spotkań SCMP, konkursów i konferencji, przygotowywanie materiałów prasowych).

+ 800 zł rocznie (opcjonalnie) za pakiet International Content Marketing Forum:

 • możliwość uczestniczenia w imprezach ICMF
 • zniżki przy zgłaszaniu prac na konkurs CMA oraz konferencję
 • otrzymywanie newslettera ICMF, możliwość publikacji aktualności w newsletterze ICMF;
 • czerpanie z wiedzy ICMF, ich badań i zagranicznych projektów;
 • promowanie firmy poprzez ICMF, możliwość zaprezentowania swojej firmy na stronie ICMF;
 • możliwość udziału w spotkaniach ICMF, osobiste kontakty ze stowarzyszeniami z całego świata, możliwość pozyskiwania konkretnych casów, gazet, wymiana doświadczeń.Chcesz zostać członkiem wspierającym SCMP? Wyślij na biuro@contentmarketingpolska.pl wniosek o przystąpieniu do Stowarzyszenia z informacją o swojej firmie.

Opłaty można regulować na trzy sposoby:

 1. jedna wpłata roczna: 4080,00 zł
 2. dwie wpłaty półroczne: 2 x 2040,00 zł
 3. cztery wpłaty kwartalne: 4 x 1020,00 zł
 4. dwanaście wpłat miesięcznych: 12 x 340,00 zł