ICMF

ICMF, czyli International Content Marketing Forum, to międzynarodowe ciało zrzeszające wydawców popularyzujących dobre zwyczaje w szeroko pojętych działaniach CM. Jego członkowie dzielą się wiedzą, pomysłami i wzajemnie inspirują, mając jeden cel – promować dobre praktyki przy tworzeniu contentu redakcyjnego jako kluczowego narzędzia dotarcia do odbiorcy.

ICMF powstało w roku 2007 jako wspólna płaszczyzna dla podmiotów związanych z content marketingiem w różny sposób – od twórców aż po wydawców, i to z całego świata. W tej chwili ICMF zrzesza podmioty z 17 krajów, między innymi z Kanady, Niemiec, Holandii, Norwegii, USA oraz – oczywiście – z Polski. Ich przedstawiciele dwa razy w roku spotykają się, aby przedyskutować najbardziej palące kwestie związane z rynkiem wydawniczym.

A wartość tego rynku szacuje się na 15 miliardów dolarów – jest zatem o co walczyć. Jak dowodzą badania oraz rozmaite case studies, efektywna komunikacja content marketingowa zwiększa ROI oraz zaangażowanie odbiorców, wzmacnia brand, podnosi sprzedaż oraz utrzymuje odbiorcę przy marce. Przy tym ICMF promuje tak wydawców analogowych, jak i cyfrowych.

Content marketing to wciąż młoda i rozwijająca się dyscyplina. Wzorowanie oraz inspirowanie się najlepszymi da pozytywny efekt nie tylko zaangażowanym podmiotom, ale całemu rynkowi marketingowemu w Polsce. I taka idea – promowanie dobrych praktyk oraz wzajemna edukacja – przyświeca Stowarzyszeniu Content Marketing Polska.

Jeśli chcesz zostać członkiem SCMP, zajrzyj tutaj.